Een pelletkachel is een kachel die gestookt wordt met korrels van geperste houtsnippers: houtpellets.
Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

  •     bestemd is voor de productie van warmte;
  •     automatisch wordt gestookt op houtpellets;
  •     een gesloten voorkant heeft;
  •     voldoet aan de norm EN 14785;
  •     een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;
  •     voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2bii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185!

De subsidie op een pelletkachel begint bij 500 euro en kan als snel oplopen tot 2500 euro of meer. Neem contact met ons op. Wij kunnen u informeren en helpen bij het aanvragen van de subsidie